Valbeveiliging specialist Eurosafe Solutions

Nieuw: Roofwalker, markeert veilige zone op het dak

woensdag, 13 juli 2005, 14:50

Dakbeheerder ontdekt voordelen kunststof daktegel
Een eenvoudige betonnen daktegel met een lik verf scheen tot voor kort de meest voor de hand liggende optie voor het markeren van de veilige zone op het dak. Dat is inderdaad mogelijk, maar het is wel een getil en een tijdrovende klus om de tegels netjes op hun plaats te krijgen. Het kan eenvoudiger, mooier en vooral beter. Eurosafe Solutions levert daarvoor het bewijs met de Roofwalker. In het afgelopen half jaar hebben haar installateurs op een groot aantal BP benzinestations de Roofwalker aangebracht. 

Gebouweigenaren zijn verplicht om passende voorzieningen tegen valgevaar te nemen voor iedereen die buiten de veilige zone het dak betreedt. De veilige zone betreft dat dakgedeelte dat minimaal 4 m van de dakrand verwijderd is. Binnen die zone mogen loodgieters, dakdekkers, installateurs of tuinmannen zich vrij bewegen. Daarbuiten moeten zij gebruik maken van leeflijnen, een veiligheidsgordel aantrekken of zichzelf in een harnasgordel hijsen. Een duidelijke markering van de veilige zone is eveneens een verplichting. Eurosafe Solutions heeft onlangs een systeem op de Nederlandse markt geïntroduceerd dat een markante afbakening van de veilige zone combineert met een fraai en duurzaam looppad. Het systeem wordt aangeboden onder de naam Roofwalker.

Robuuste kunststof tegel 
Het is een opmerkelijk nieuw product. De installatieploegen van de onderneming hebben het Roofwalker systeem gedurende de afgelopen zes maanden aangebracht op de daken en luifels van 240 Nederlandse tankstations van BP. De Roofwalker is een robuuste daktegel die samengesteld is uit PVC, rubber en een klein bestanddeel toeslagstoffen. De tegels hebben een afmeting van 100 x 60 cm en zijn 3 cm dik. De Roofwalker heeft een gewicht van 20 kg en blijft daarmee ondanks zijn royale afmeting ruim onder de maximale tilnorm. De beide lange zijden van de tegels zijn voorzien van een felgele bies. Aan elkaar gekoppeld vormen deze biezen de belijning waarmee de veilige zone op het dak feitelijk wordt gemarkeerd. Op de bovenzijde van de kunststof daktegel is een tranen-profiel aangebracht waarmee de noodzakelijke stroefheid ook bij regen is gegarandeerd. 

Uniek profiel 
De Roofwalker is aan de onderzijde voorzien van een uniek profiel dat een tweeledig doel heeft. Dankzij het profiel is de afvoer van het hemelwater onder de tegel te allen tijde verzekerd. Het is een niet onbelangrijke eigenschap omdat de Roofwalker rechtstreeks en losliggend op de dakbedekking wordt aangebracht. De tweede functie van het profiel is de drukverdeling. Door de uitsparingen aan de onderzijde ligt de Roofwalker altijd stabiel en is de tegel ook toepasbaar op daken die moeten voldoen aan de zwaarste eisen ten aanzien van de windbelasting. De daktegels worden onderling verbonden met slimme koppelstukken die voorkomen dat de tegels van elkaar afschuiven. De Roofwalker is getest conform NEN 6702. 

Concurrerend
“Dankzij het koppelstuk en het relatief lage gewicht kunnen onze ploegen op één dag een veilig looppad tot zo’n 400 meter aanleggen,” vertelt Mark van Buiten, algemeen directeur van Eurosafe Solutions. “Onze installateurs maken niet alleen het looppad, maar brengen daarnaast ook een veilige toegang tot het dak aan; dus montage van kooiladder en pictogrammen om de gebruikers te instrueren. Uiteraard ligt het prijsniveau van de Roofwalker wel wat hoger dan dat van een betontegel. Maar doordat die enorme dagproductie haalbaar is, kan de Roofwalker op prijs de concurrentie aan met een betontegel, vooral op omvangrijke projecten waar de factor arbeid verhoudingsgewijs groot is.”

Inmiddels hebben ook landelijk opererende ketens en gemeente-instellingen besloten om te investeren in de Roofwalker voor de daken.